De Loopgroep

Lidmaatschap

De Loopgroep Linschoten is een vereniging waar je lid van kan worden. Wil je ook met Loopgroep Linschoten mee hardlopen? Je kan eerst twee trainingen kosteloos meedoen voordat je besluit of je lid wilt worden. Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier voor Loopgroep Linschoten (PDF). Het lidmaatschap kost €25,- per kwartaal. Het lidmaatschap wordt per kwartaal door de penningmeester bij de leden geïncasseerd.

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap eindigt tenminste een volledige kalendermaand na schriftelijke opzegging door het betreffende lid, tenzij het er omstandigheden zijn om de termijn te bekorten.

Als je gewoon mee doet met de trainingen ben je actief lid. Als je een langdurige blessure hebt of je hebt een reden waardoor je minstens drie maanden niet kunt trainen, dan kun je je actief lidmaatschap omzetten naar passief door een mailtje te sturen naar info@loopgroeplinschoten.nl. De contributie wordt dan voor die periode gehalveerd.

Bestuur

De Loopgroep Linschoten heeft de afspraken voor de vereniging vast gelegd in de statuten. Op verzoek kan je die ook inzien. Hierin is ook vastgelegd dat er in ieder geval drie bestuursfuncties zijn:

  • Voorzitter: Hildo Jansma
  • Secretaris: René Claringbould
  • Algemeen bestuurslid: Netty Dorrestijn

Er zijn ook activiteiten buiten de reguliere trainingen. Hiervoor wordt aan leden gevraagd om in een kleine werkgroep deze activiteiten uit te werken. Dit kan bijvoorbeeld een lustrum activiteit zijn of deelname aan de landelijke bevrijdingsloop vanuit Wageningen. Afhankelijk van de activiteit kunnen hieraan kosten verbonden zijn voor de deelnemers. Dit zal van te voren kenbaar gemaakt worden.

Privacy beleid

Overnemen van document